sęp

Wielki słownik ortograficzny PWN

sęp -pa, -pie; -py, -pów
Sęp Szarzyń•ski: Mikołaj Sęp Szarzyń•ski, Sępa Szarzyń•skiego, o Sępie Szarzyń•skim

Słownik języka polskiego PWN

sęp «ptak drapieżny o nagiej głowie i szyi, żywiący się głównie padliną»
• sępi
sępić pot. «prosić o coś, zwykle natrętnie»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego