słowa

Wielki słownik ortograficzny PWN

słowo -wie; słów: słowo Boże (tekst Biblii), ale: Słowo Boże (= Syn Boży), Słowo Wcielone (= Jezus Chrystus)
po słowie tylko w zwrocie: być (z kimś) po słowie
słowo klucz słowa klucza; słowa klucze, słów kluczy
słowo wy•trych słowa wy•trychu; słowa wy•trychy, słów wy•trychów

Słownik języka polskiego PWN

słowa «wyrazy stanowiące czyjąś wypowiedź albo tekst czegoś»
wolność słowa «prawo do swobodnego wypowiadania swoich myśli»
słowo
1. «znak językowy mający jakieś znaczenie»
2. «wypowiedź ustna lub pisemna»
3. «obietnica złożona przez kogoś»
4. daw. «czasownik»
pieśń bez słów «rodzaj instrumentalnej miniatury muzycznej o śpiewnej melodii»
ostatnie słowo oskarżonego «wypowiedź podsądnego po mowach obrońcy i oskarżyciela przed ogłoszeniem wyroku przez sąd»
słowo wiążące «wypowiedź łącząca w całość poszczególne fragmenty programu artystycznego»
żywe słowo «słowo mówione»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Słowa w słowniku a słowa w języku
31.01.2017
Mam pytanie odnośnie słowa dokrzewane (np. owoce sztucznie dojrzewane gazem specjalnym gazem w dojrzewalniach).
Generalnie słowo w obiegu, ale nie znajduje się ono w słowniku języka polskiego, dlaczego?
To samo tyczy się słowa grzebane – zwłoki winny być grzebane w odpowiedni sposób jak mamy zapisy w ustawie o chowaniu zmarłych.
Słowo w obiegu, a też nie występuje w SJP.
Odpowiedniki tego słowa jak np. dogrzewane już znajdziemy.

Pozdrawiam
Marcin
słowa pochodzenia baskijskiego
24.05.2004
Czy w języku polskim, oprócz imienia Ksawery, są jakieś słowa pochodzenia baskijskiego? Jeśli tak, to jakie…
słowa a pojęcia
22.10.2013
Czy w zdaniu „Pojęcia takie jak miłość, dobro, zło to tak naprawdę nazwy puste” słowa miłość, dobro, zło powinny być ujęte w cudzysłów?

Ciekawostki

Mówimy „Mądrej głowie dość dwie słowie” , mając na myśli to, że inteligentnej osobie nie trzeba niczego długo tłumaczyć. („Dwie słowie” to archaiczna forma tzw. liczby podwójnej o znaczeniu: dwa słowa).
Ostatnie słowo
Czyli: najnowsze osiągnięcie. Może to być słowo nauki, techniki, mody – choć mody to już jest krzyk, nie słowo. Takie ostatnie słowo najczęściej wcale nie jest ostatnie, za nim idą następne.
Słowo Kraków piszemy wielką literą.
Odmienia się w zasadzie regularnie:
Dokąd jedziesz? Do Krakowa. Które miasto w Polsce chciałbyś odwiedzić? Kraków.

Młodzieżowe Słowo Roku

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji plebiscytu na Młodzieżowe Słowo Roku. Wybierz je razem z nami!
Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe Słowo Roku 2017! Redakcja serwisu www.sjp.pwn.pl WN PWN, Instytut Języka Polskiego UW, oraz słownik miejski.pl zapraszają do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe Słowo Roku 2017.
Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji plebiscytu na Młodzieżowe Słowo Roku. Słowo to nie musi być nowe, ani najczęściej używane. Nie musi też być wyraźnie slangowe. Doceniamy kreatywność modeli słowotwórczych, estetykę, humor, a także stopień, w którym nowe słowo wypełnia lukę w dotychczasowym słowniku.
Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji plebiscytu na Młodzieżowe Słowo Roku. Słowo to nie musi być nowe, ani najczęściej używane. Nie musi też być wyraźnie slangowe. Doceniamy kreatywność modeli słowotwórczych, estetykę, humor, a także stopień, w którym nowe słowo wypełnia lukę w dotychczasowym słowniku.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... do kogo był pisany? Co miały znaczyć zawarte w nim słowa? Andrzej odwrócił ostatnią kartkę i zobaczył na końcu inicjały "K...
  • ... rozmaite usługi, a niekiedy tylko dzięki swej obecności i dobremu słowu. (Sprawę pomocy pieniężnej i w naturze poruszyliśmy już wyżej). Połowa...
  • ... mieli za sobą pisarski trening, uczący szacunku dla sensu używanych słów, sztuki wypowiadania jasnych i treściwych zdań, umiejętności przekonania słuchaczy do...

Encyklopedia PWN

katol. obrzęd liturgiczny, którego centrum stanowi głoszenie słowa Bożego;
ros. ugrupowanie lit. działające w Petersburgu 1811–16;
rozpowszechnione i często przytaczane zwroty, frazy lub dłuższe fragmenty tekstów, których pochodzenie można ustalić (czym różnią się od anonimowych przysłów) i które z czasem weszły do zasobów języka potocznego;
słowo, słowo komputerowe, słowo maszynowe, słowo binarne,
inform. ciąg bitów stanowiący zawartość jednej lub kilku kolejnych komórek pamięci komputera bądź któregoś z rejestrów (inform.) procesora;
językozn. w dawnej terminologii synonim czasownika;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!