słowacysta

Wielki słownik ortograficzny PWN

słowacysta -yście, -ystę; -yści, -ystów

Słownik języka polskiego PWN

słowacystyka «nauka o języku i literaturze słowackiej»
• słowacystyczny • słowacysta • słowacystka

Porady językowe

Nazwy badaczy języków
11.01.2018
Szanowni Państwo,
jak brzmi prawidłowa nazwa badacza języka gockiego (gotysta?), badacza języka szwedzkiego (swedysta, suedysta...?), języka staoormiańskiego (ormianista, armenista...?) i języka staro-cerkiewno-słowiańskiego?

Z szacunkiem
stały Czytelnik
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego