słowacystyczny

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

słowacystyka «nauka o języku i literaturze słowackiej»
• słowacystyczny • słowacysta • słowacystka

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego