sacrum

Wielki słownik ortograficzny PWN

sac•rum ndm

Słownik języka polskiego PWN

sacrum [wym. sakrum] «sfera rzeczy świętych»

Porady językowe

ciekawy kontent
9.12.2008
Szanowni Państwo,
bardzo proszę o odpowiedź na pytanie, czy w języku polskim dopuszcza się możliwość używania wyrazu kontent w formie rzeczownika (w znaczeniu zawartości lub treści medialnych)?
Z góry dziękuję i pozdrawiam,
Kamil
łaska/Łaska Boża/boża
17.04.2013
Szanowni Państwo,
przyjmując, że przymiotniki piszemy małą literą, wydaje mi się, iż poprawny zapis to łaska boża. Jednakże wiele osób uważa, że ze względu na religijne uczucia należałoby zapisać łaska Boża lub Łaska Boża. Bardzo proszę o odpowiedź, który z zapisów jest najwłaściwszy.
organoleptyczny
5.04.2007
Szanowni Państwo,
czy istnieje jakiś jednowyrazowy synonim dla słowa organoleptyczny? Czy można mówić w ogóle o organoleptycznych właściwościach jakiegoś produktu?
Pozdrawiam
Joanna

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... zubożenie i zmiana roślinności. Źródła zawsze były dla człowieka pewnym sacrum, czymś nietykalnym. Tutaj ktoś naruszył niepisane prawo nietykalności - mówi Marek...
 • ... w świętą noc rezurekcyjną.
  Może najlepiej te funkcje katedry jako
  sacrum narodowego oddają słowa Wyspiańskiego z "Wyzwolenia":
  Podobnie myślał Karol Wojtyła...
 • ... bez rewerencji. Zalecane są mgliste acz pozytywne wzmianki o Micie, sacrum i "najszlachetniejszych aspiracjach ludzkiej duszy".  W tym punkcie ateiście Rushdiemu...

Encyklopedia PWN

sacrum
[łac., ‘to, co święte’ < sacer ‘święty’],
podstawowa kategoria religioznawcza oznaczająca wszystko, co należy do sfery religijnej, przeciwstawione sferze świeckości (profanum);
Sacra Conversazione
[wł. < łac. Santa Conversatione ‘święta rozmowa’],
w sztukach plastycznych przedstawienie tronującej lub stojącej Marii z Dzieciątkiem w otoczeniu świętych;
przeklęta żądza złota (Wergiliusz Eneida).
Consulta Sacra, Consulta di Stato,
rada Państwa Kośc. 1847–48; powołana 19 IV 1847 przez papieża Piusa IX do opracowania programu reform postulowanych od 1831;
via Sacra
[łac.],
w starożytnym Rzymie ulica łącząca zachodnią część Palatynu (Velia) z Forum Romanum;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego