sadzonka

Wielki słownik ortograficzny PWN

sadzon•ka -n•ce, -n•kę; -nek

Słownik języka polskiego PWN

sadzonka
1. «pęd lub część pędu, korzenia albo liścia odcięte od rośliny macierzystej i przygotowane do sadzenia»
2. «młoda roślina przeznaczona do sadzenia»

• sadzonkowy

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego