sadzonka

Wielki słownik ortograficzny PWN

sadzon•ka -n•ce, -n•kę; -nek

Słownik języka polskiego PWN

sadzonka
1. «pęd lub część pędu, korzenia albo liścia odcięte od rośliny macierzystej i przygotowane do sadzenia»
2. «młoda roślina przeznaczona do sadzenia»

• sadzonkowy

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Ochlańskiego podjęła już środki zaradcze. Redaktor naczelny przygotował pewną liczbę sadzonek dębów i klonów które zamierza wysadzić pod osłoną nocy w...
  • ... sadzić drzewka i krzewy. Zarząd Zieleni Miejskiej zaoferował wszystkim zakup sadzonek po bardzo niskich cenach.
    (MicroWay)    Były kontroler idzie za kraty...
  • ... przycinać zbyt krótko. Odbija się to niekorzystnie na roślinach matecznych. Sadzonki ukorzenia się najczęściej w mieszaninie torfu z piaskiem lub z...

Encyklopedia PWN

leśn. siewka wyjęta ze szkółki lub nalotu i przeznaczona do posadzenia;
roln. organy spichrzowe roślin dwuletnich, np. korzenie buraka, cebule, ziemniaki (tzw. sadzeniaki), przeznaczone do wysadzenia w celu reprodukcji, lub siewki (rozsada) różnych gat. roślin warzywnych i ozdobnych.
bot. organ wegetatywny (lub jego część) odcięty od rośliny macierzystej, zdolny do wytworzenia nowej rośliny;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego