saintsimonista

Wielki słownik ortograficzny PWN*

saint•simonista -iście, -istę; -iści, -istów

Słownik języka polskiego PWN*

saintsimonizm [wym. sęs-imonizm] «utopijna doktryna filozoficzno-społeczna Saint-Simona»
• saintsimonista

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego