samowładztwo

Wielki słownik ortograficzny

Słownik języka polskiego

samowładztwo «rządy absolutne»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... w przejęciu władzy przez klikę arystokratyczną, toteż w obronie tegoż samowładztwa obok gwardzistów i konserwatywnej szlachty prowincjonalnej stanęli ci arystokraci, którzy...
  • ... praworządności, przynajmniej w odniesieniu do tejże szlachty. Cały sens ograniczenia samowładztwa widziano w przejęciu władzy przez klikę arystokratyczną, toteż w obronie...
  • ... decyzjach politycznych wydawała się Nowogrodzianom lepszą gwarancją przyszłości niż moskiewskie samowładztwo. Moskiewskie latopisy, potępiające zdrajców - bojarów, jednogłośnie stwierdzają, że decyzja ich...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2017

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2017.
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Jeśli chcesz otrzymać bezpłatny e-book, potwierdź także poniższe zgody marketingowe.

Świat w przysłowiach

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2017” i odbierz darmowy e-book!