sankcja

Słownik języka polskiego PWN*

sankcja
1. «kara za naruszenie prawa»
2. «akcja represyjna skierowana przeciwko państwu, któremu zarzuca się naruszenie przepisów prawa międzynarodowego»
3. «zatwierdzenie jakiegoś aktu przez wyższą instancję»
4. «zatwierdzenie lub uznanie czegoś przez społeczeństwo, instytucję, autorytet moralny itp.»
sankcja pragmatyczna «edykt królewski lub cesarski regulujący szczególnie ważne sprawy państwowe»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego