scenografka

Wielki słownik ortograficzny PWN

sceno•graf•ka -f•ce, -f•kę; -fek

Słownik języka polskiego PWN

scenografia «opracowanie plastycznej i architektonicznej oprawy widowiska, filmu itp.; też: oświetlenie, dekoracje, kostiumy i rekwizyty stanowiące taką oprawę»
• scenograficzny • scenograficznie • scenograf • scenografka

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... z małp - prosto z Francji - to pamiątka po malarce i scenografce, Teresie Roszkowskiej.
    Plecy na plaży, łydki na parkiecie
    Pan Adam...
  • ... świat bliźniaczki Jadzia i Marysia). Z Justyną Łagowską, żoną i scenografką jednocześnie, zapakowali Janinkę do torby i dosłownie, bo przez zaspy...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego