schizofrenia

Wielki słownik ortograficzny PWN

schizo•frenia -nii, -nię

Słownik języka polskiego PWN

schizofrenia «choroba psychiczna charakteryzująca się dezintegracją osobowości, utratą kontaktu z otoczeniem i urojeniami»
• schizofreniczny • schizofrenik • schizofreniczka

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego