schodzić

Wielki słownik ortograficzny PWN*

schodzić -odzę, -odzą; -odź, -odź•cie

Słownik języka polskiego PWN*

schodzić
1. «przemieszczać się w dół»
2. «ustępować komuś miejsca lub opuszczać jakieś miejsce»
3. «być usuwanym lub zdejmowanym z czegoś; też: odpadać»
4. «być produkowanym»
5. «osiągać wartość mniejszą od początkowej»
6. «o czasie, dniach: upływać»
7. «obniżać się, prowadzić w dół»
8. pot. «przejść wielokrotnie jakiś teren, jakąś drogę»
9. pot. «zniszczyć obuwie długim używaniem»
10. pot. «sprzedawać się szybko»
schodzić się
1. «gromadzić się w jakimś miejscu»
2. «o drogach, liniach: przecinać się, łączyć się»
3. «zachodzić w tym samym czasie»
4. «ponownie łączyć się, dochodzić do porozumienia, zaczynać robić coś razem»
5. «zmęczyć się długim chodzeniem»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego