sedymentacja

Słownik języka polskiego PWN*

sedymentacja
1. «zjawisko opadania cząstek ciała stałego rozproszonego w cieczy»
2. «proces osadzania się pod wpływem siły ciężkości materiałów naniesionych przez wiatr, lodowce lub wody płynące»

• sedymentacyjny

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego