sejmik generalny

Słownik języka polskiego PWN

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... weszła do izby poselskiej, sejm pruski natomiast przekształcił się w sejmik generalny.

    Potężny Gdańsk, obawiając się utraty swego uprzywilejowanego stanowiska, czynnie przeciwstawiał...
  • ... 70 Kazimierz Wielki wznosi potężny zamek. W Kole odbywały się sejmiki generalne prowincji wielkopolskiej. W XVI w.
    ośrodek rzemieślniczo-handlowy. Zachowany średniowieczny...

Encyklopedia PWN

w dawnej Polsce sejmik każdej prowincji (np. Małopolski, Wielkopolski),
Sejmik Generalny Pruski, pot. zw. stanami pruskimi,
najwyższy organ autonomii Prus Król. (do 1569 zw. Sejmem Pruskim), ustanowiony 1521–38 przez Zygmunta I Starego;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego