sekwestrować

Słownik języka polskiego PWN*

sekwestracja
1. «zajęcie majątku, ruchomości na rzecz państwa»
2. zob. sekwestr

• sekwestrować

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego