sentencja wyroku

Słownik języka polskiego PWN

sentencja wyroku «zasadnicza część orzeczenia sądowego, zawierająca rozstrzygnięcie sprawy»

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... zakopiańskiego sądu na rozprawę. Kiedy w trakcie rozprawy podejrzany usłyszał sentencję wyroku, nakazującą jego tymczasowe, trzymiesięczne aresztowanie, puściły mu nerwy... Tak bardzo...
  • ... dwóch mitologicznych tragediach odnajdujemy nowy porządek, nowy system odniesienia, nową sentencję wyroku, jaki ciąży nad bohaterami: samowiedzę psychologiczną.
    Bohaterowie Racine'a wiedzą o...
  • ... mieszkaniowych. Ponownie Pani manipuluje stwierdzeniami sędziów Sądu Wojewódzkiego, ponieważ w sentencji wyroku Sąd oddalił powództwo, czyli uznał, że roszczenia spółdzielni policjantów były...

Encyklopedia PWN

prawo zasadnicza część wyroku zawierająca rozstrzygnięcie sprawy.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego