sentencja

Słownik języka polskiego PWN*

sentencja «zwięźle sformułowane zdanie zawierające ogólną myśl o charakterze moralnym lub filozoficznym»
• sentencjonalny • sentencjonalnie • sentencjonalność
sentencja wyroku «zasadnicza część orzeczenia sądowego, zawierająca rozstrzygnięcie sprawy»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego