sentencja

Wielki słownik ortograficzny PWN

sen•ten•cja -cji, -cję; -cji

Słownik języka polskiego PWN

sentencja «zwięźle sformułowane zdanie zawierające ogólną myśl o charakterze moralnym lub filozoficznym»
• sentencjonalny • sentencjonalnie • sentencjonalność
sentencja wyroku «zasadnicza część orzeczenia sądowego, zawierająca rozstrzygnięcie sprawy»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Sentencja, aforyzm, złota myśl
30.01.2019
Dzień dobry. Czy mógłby mi ktoś jasno i wyraźnie wyjaśnić różnicę między sentencją, aforyzmem i złotą myślą?
złotą myślą i sentencją
27.02.2007
Jaka jest różnica pomiędzy złotą myślą i sentencją?
sentyma
22.05.2011
Natknąłem się na dwa artykuły, w których pojawiło się słowo sentyma. Przykład pierwszy: „My name is Bond, James Bond. Przyznacie, że nie ma chyba na świecie częściej powtarzanej i bardziej modyfikowanej sentymy”. Drugi kontekst był recenzją książki Setnik bajek Ignacego Krasickiego: „Powtarzając (..) życiowe sentymy, (...) nie zdajemy sobie sprawy, że niejednokrotnie tworzyli je znamienici autorzy”. W żadnym słowniku nie znalazłem tego tworu. Czy istnieje lub istniało? Skąd powstało?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... językach, np. "Unsere Heimat" z wokalem Kazika, i dla filozofów - sentencje typu "Nie ma El Dupy, gdy rozum lodem skuty" (Immanuel...
  • ... albo dawniejsze jeszcze...

    bardzo dawne, z dzieciństwa. Westchnienia i smętne
    sentencje Flory idącej za nami. "Czas pokaże", mawiała Flora, a mama...
  • ... Tematowi i wynikającej z niego bezpośrednio czytelnej, jednoznacznej i prostej sentencji podporządkowane też bywa w tym malarstwie wszystko. Kompozycja, na ogół...

Encyklopedia PWN

sentencja
[łac.]
opinia, sąd, myśl ogólna natury moralnej lub filoz., wyrażona zwięźle w jednym zdaniu.
prawo zasadnicza część wyroku zawierająca rozstrzygnięcie sprawy.
sentencje
[łac.],
średniowieczne zbiory tekstów (głównie w postaci zdań wyrażających pewną myśl filozoficzną lub teologiczną) wybranych z Pisma Świętego i prac autorytatywnych pisarzy kościelnych, opracowane w celu skodyfikowania materiału teologicznego i pełniące funkcje podręczników teologii;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego