sezon

Słownik języka polskiego PWN*

sezon
1. «pora roku»
2. «okres dogodny do jakichś działań»
3. «okres dojrzewania i zbiorów roślin lub owoców»
4. «cykl odcinków serialu, programów rozrywkowych itp., stanowiący pewną całość»

• sezonowy • sezonowo • sezonowość
martwy sezon «okres zastoju w jakiejś działalności właściwy pewnym porom roku»
sezon grzewczy, ogrzewczy «okres roku, podczas którego ogrzewa się pomieszczenia»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego