sir

Wielki słownik ortograficzny PWN

sir (pan – tytuł angielski) ndm

Słownik języka polskiego PWN

sir [wym. se(r)] «pan – angielski tytuł szlachecki poprzedzający imię lub inicjał imienia; też: angielski zwrot grzecznościowy stosowany w nagłówkach listów albo wobec osób starszych lub przełożonych»

Porady językowe

sir
19.03.2003
Proszę odpowiedzieć na pytanie, czy ang. słowo sir powinniśmy pisać dużą, czy małą literą. Czy jest dwojaka pisownia? Na określenie tyłułu np. dużą, a jako słowo grzecznościowe małą. Np Sir Michael Pealt czy sir Michael Pealt. Sprawę poruszył tłumacz jęz. ang., który uważa, że powinno być rozróżnienie na dużą i małą literę. Dziękuję bardzo za pomoc.
pan i sir
20.10.2014
Stadion Old Trafford znajduje się przy Sir Matt Busby Way. W języku polskim przyjęło się jednak, że rzeczownik sir piszemy małą literą. Czy pisownia tego rzeczownika wielką literą w polskim zdaniu jest czymś uzasadniona i czy można ją stosować? Niech za przykład posłuży pierwsze zdanie tego zapytania, w którym pisownia nazwy ulicy jest niezmieniona względem pisowni angielskiej.
problemy z małymi i wielkimi literami
24.10.2005
Witam. Proszę o wyjaśnienie użycia dużej lub małej litery. Słownik ortograficzny podaje np. sobór trydencki, Sobór Watykański II, a jak zapisać sobór watykański bez II? A sobór watykański I, sobory konstantynopolitańskie (cztery), wymieniane osobno? Angielski tytuł w Słowniku ortograficznym brzmi sir, ale przy nazwiskach już Sir Hadfield, Sir Hillary. Czyli kiedy używać sir, skoro rzadko występuje on bez nazwiska? Dlaczego pałac Krasińskich, Pałac Staszica, pałac Łazienkowski, Pałac Elizejski?
M.D.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... wprowadziły stan wojenny na wyspach. Ze stanowiska ustąpił prezydent Ratu Sir Kamisese Mara.
    B.Z., REUTERS, DPA, AP...
  • ... i społeczeństwo otwarte, wolne od wpływów religii i ideologii (bardziej sir Karl). Otóż pod koniec życia Russell w autobiografii wyznawał, że...
  • ... diabeł był ich wiódł?
    - Byle dalej od sieci A-V,
    sir. Wiedziałem, że daleko pan nie zajdzie. Sprawę pogorszyła ta monada...

Encyklopedia PWN

Sir
[sə:r; ang., ‘pan’ < fr. sire < łac. senior ‘starszy’],
ang. tytuł szlachecki (przysługuje niższej szlachcie) lub grzecznościowy,
Abu Sir, Abū Ṣīr,
nazwa kilku miejscowości w Egipcie,
Wadi as-Sir, Wādī as-Sīr,
m. w zachodniej Jordanii (muhafaza Amman), na zachód od m. Amman;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego