sito

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Sito (nazwisko) Sity, Sicie, Sitę; Sitowie, Sitów
sito -ta, -tu, sicie; sit
sit situ, sicie; sitów

Słownik języka polskiego PWN*

sito
1. «sprzęt gospodarski służący do przesiewania mąki lub do cedzenia»
2. «poddawanie kogoś lub czegoś ocenie, aby odrzucić osobę lub rzecz, które nie spełniają określonych wymagań»
3. «przyrząd z otworami, będący podstawowym elementem w urządzeniach do przesiewania ciał sypkich, cedzenia cieczy, odpylania gazów oraz do przecierania»

• sitowy • sitko • sitkowy • siteczko
sitowie «roślina o płaskich i szorstkich liściach, rosnąca na brzegach wód i na mokrych łąkach, tworząca gęste zarośla»
sit in [wym. s-it in] «taktyka demonstracji bez użycia siły, polegająca na zajmowaniu miejsc w audytoriach lub gmachach parlamentu, uniemożliwiająca normalne zajęcia; też: zajmowanie miejsc na znak protestu w lokalach, gdzie stosowana jest segregacja rasowa»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego