skądinąd by

Wielki słownik ortograficzny PWN

Porady językowe

Padawan
15.05.2017
Szanowni Państwo,
w sadze Gwiezdne wojny istotną rolę odgrywają padawani – młodzi adepci sztuki Jedi. Chciałbym dowiedzieć się czegoś więcej o tym słowie. Nie spotkałem go nigdzie poza tym kontekstem, czyżby zostało wymyślone na jego potrzebę? Obiło mi się o uszy, że – nazwijmy to szumnie – sfera duchowa świata Star Wars była inspirowana tradycjami Dalekiego Wschodu. Słowo padawan rzeczywiście pobrzmiewa gdzieś jakby z hinduska? Czy to dobry trop?

Z wyrazami szacunku
Czytelnik
braniec – branka, jeniec – jenka?
26.01.2012
Dzień dobry!
chciałem zapytać o rzeczowniki zakończone na -iec, -ec. Zauważyłem, że tylko nieliczne z nich mają formy żeńskie (jak braniecbranka, ale już jeniec czy malec nie) lub są to formy żeńskie „fałszywe” (np. gońcówna to raczej 'córka gońca', a nie 'kobieta spełniająca rolę gońca'). Czym ta dysproporcja płciowa jest spowodowana?
Serdecznie pozdrawiam
Wartałoby coś zrobić
20.05.2011
Niektórzy mawiają: wartałoby (coś zrobić). Czy to jest zniekształcone w wymowie sformułowanie warto by, czy też istnieje/istniał w języku polskim czasownik wartać? Skądinąd do jakiej kategorii gramatycznej należy wyrażenie warto by?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... strasznych przeróbek Jean François Ducisa i Friedricha Ludwiga Schrödera (który skądinąd był świetnym aktorem) wprowadzać tłumaczenia wierne wobec oryginału. Nowszą dramaturgię reprezentowały...
  • ... zaczęła się zupełnie nowa sprawa w moim życiorysie zawodowym. Co skądinąd było zasługą przede wszystkim prof. Sempolińskiego.
    - Do jakich jeszcze wspomnień chętnie...
  • ... który powinien je chronić w szczególny sposób. Autor większości tekstów, skądinąd były prokurator, nie ukrywa zresztą, że zna większość poznańskich prokuratorów, a...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego