skaza

Wielki słownik ortograficzny PWN*

skaza (wada) -zie, -zę; skaz
skaz (lit.) -zu, -zie; -zów

Słownik języka polskiego PWN*

skaza
1. «wada jakiegoś przedmiotu w postaci rysy, plamy itp.»
2. «wada charakteru lub niechlubny postępek»
3. «słaba strona czegoś»
4. «szczególna skłonność organizmu do nieprawidłowych reakcji na określone bodźce»
skaz «typ narracji w formie bezpośredniego, potocznego monologu mówionego»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego