skupiony

Wielki słownik ortograficzny PWN

skupiony; -pieni
skup -pu, -pie; -pów
skupić -pię, -pią; -p•cie

Słownik języka polskiego PWN

skupiony
1. «pełen skupienia, wewnętrznej zadumy; też: będący wyrazem czyjegoś skupienia»
2. «ścieśniony, zwarty»
skup
1. «kupowanie od wielu właścicieli, producentów produktów rolnych, odpadków użytkowych itp. w celu dalszej odsprzedaży konsumentom lub przetwarzania»
2. «punkt, w którym się skupuje jakieś produkty»
skupienie
1. «zespół pewnych rzeczy lub ludzi»
2. «koncentracja myśli i uwagi na jednym przedmiocie»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego