skutek

Wielki słownik ortograficzny PWN

skutek -t•ku, -t•kiem; -t•ki, -t•ków

Słownik języka polskiego PWN

skutek «następstwo jakiegoś działania»
• skutkowy
na skutek «z powodu czegoś»
skutek prawny «następstwo, które pociąga za sobą fakt prawny na podstawie określonej normy prawnej»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego