skutkiem

Słownik języka polskiego PWN*

skutek «następstwo jakiegoś działania»
• skutkowy
na skutek «z powodu czegoś»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego