sojusz

Wielki słownik ortograficzny PWN

sojusz -szu; -sze, -szów (a. -szy)

Słownik języka polskiego PWN

sojusz «umowa między państwami, partiami politycznymi lub osobami, które zobowiązują się do współpracy i udzielania sobie wzajemnej pomocy; też: grupa państw, partii politycznych lub osób, które zawarły taką umowę»
• sojuszniczy • sojusznik • sojuszniczka

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego