solidarny

Słownik języka polskiego PWN*

solidarny «poczuwający się do współodpowiedzialności, współdziałania i wspierania kogoś»
• solidarnie
dłużnik solidarny «dłużnik odpowiedzialny za całość długu zaciągniętego wspólnie przez kilku dłużników»
wierzyciel solidarny «wierzyciel mogący żądać spłaty, odpowiedzialny wobec pozostałych wierzycieli tego samego dłużnika»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego