solidarny

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

solidarny «poczuwający się do współodpowiedzialności, współdziałania i wspierania kogoś»
• solidarnie
dłużnik solidarny «dłużnik odpowiedzialny za całość długu zaciągniętego wspólnie przez kilku dłużników»
wierzyciel solidarny «wierzyciel mogący żądać spłaty, odpowiedzialny wobec pozostałych wierzycieli tego samego dłużnika»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego