somnambulizm

Wielki słownik ortograficzny PWN

somnam•bulizm -zmu, -zmie

Słownik języka polskiego PWN

somnambulizm zob. lunatyzm
• somnambuliczny • somnambulicznie • somnambulik • somnambuliczka

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego