sorpcja gleby

Słownik języka polskiego PWN*

sorpcja gleby «zdolność zatrzymywania przez stałe cząstki gleby jonów albo cząsteczek chemicznych rozpuszczonych w powietrzu lub w roztworze glebowym»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego