sowiecki

Wielki słownik ortograficzny PWN

sowiec•ki; -c•cy

Słownik języka polskiego PWN

Sowiet pot. «obywatel Związku Radzieckiego, zwłaszcza żołnierz»
• sowiecki • Sowietka

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Sowiecki a radziecki
14.06.2018
Szanowni Państwo,
czy wiadomo, kiedy zaczęto używać staropolskiego słowa radziecki w znaczeniu rosyjskiego sowietskij zamiast kalki sowiecki? Jeśli się nie mylę, przed wojną nawet polscy komuniści mówili wyłącznie Sowiety i sowiecki.

Z poważaniem,
Łukasz
sowiecki czy radziecki?
8.04.2003
Czy prawidłowe językowo jest sformułowanie Związek Sowiecki? Mnie kiedyś uczono, że nie wolno mieszać różnych języków w sformułowaniach tego typu, a przecież słowo sowiecki nie jest słowem polskim.
Z poważaniem
Michał Majewski
Sowiecki czy radziecki – raz jeszcze
26.06.2018
Jeszcze w sprawie Sowietów. W Wikipedii (wiem, że źródło nie zawsze wiarygodne) przeczytałem, że określenie radziecki zostało zaproponowane przez sowietologa Wiktora Sukiennickiego w roku 1934, ale przyjęła się dopiero, gdy kilka lat po wojnie praktykę tę narzuciły władze komunistyczne. Być może dałoby się tę informację zweryfikować w źródłach.

Łukasz

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... w produkowaniu wiernopoddańczych deklaracji wobec przywódców ZSRR oraz organizowaniu kultu sowieckich zbrodniarzy Lenina, Stalina, Dzierżyńskiego, Mołotowa, Berii, Żdanowa.

    W dziedzinie polityki...
  • ... nam tablice pamiątkową umieszczoną na frontonie ratusza na cześć żołnierza sowieckiego, który pierwszy wywiesił sztandar sowiecki na wieży ratuszowej i przy...
  • ... i przypieczętowaniem całego procesu, było wycofanie się Rosji ze Związku Sowieckiego i rozwiązanie tego ostatniego. To oczywiście były ogniwa pewnego łańcucha...

Encyklopedia PWN

umowa polsko-sowiecka;
umowa między rządem RP na uchodźstwie i ZSRR, → układ polsko-sowiecki 30 VII 1941.
układ polsko-sowiecki 21 IV 1945, właśc. polsko-sowiecki układ o przyjaźni, pomocy wzajemnej i współpracy powojennej,
umowa polit. i wojsk. zawarta między komunist. Rządem Tymczasowym RP a rządem ZSRR w Moskwie;
układ polsko-sowiecki 30 VII 1941, układ Sikorski–Majski,
układ zawarty między rządami RP i ZSRR w Londynie;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2019

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2019. 
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Pobierz bezpłatny e-book
„Pułapki ortografii"
prof. Jerzego Bralczyka!

Uwaga, do ebooka zostały dołączone informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, toteż jego zamówienie wymaga wyrażenia poniższych zgód.

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2019” i odbierz darmowy e-book!