sowiecki

Wielki słownik ortograficzny PWN

sowiec•ki; -c•cy

Słownik języka polskiego PWN

Sowiet pot. «obywatel Związku Radzieckiego, zwłaszcza żołnierz»
• sowiecki • Sowietka

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego