spokorniały

Wielki słownik ortograficzny PWN

spokor•nieć -nieję, -nieją; -niał, -nieli

Słownik języka polskiego PWN

spokornieć «stać się pokornym»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego