sporny

Słownik języka polskiego PWN*

sporny
1. «będący przedmiotem sporu»
2. «będący w sporze z kimś»
postępowanie sporne «postępowanie sądowe, w którym strony występują wobec siebie ze skonkretyzowanymi sprzecznymi żądaniami»
sprawa sporna «sprawa sądowa, w której strony występują wobec siebie ze skonkretyzowanymi sprzecznymi żądaniami»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego