spowalniający

Wielki słownik ortograficzny PWN

spowal•niać -am, -ają

Słownik języka polskiego PWN

spowalniający «zmniejszający szybkość czegoś»
• spowalniająco
spowolnićspowalniać «zmniejszyć szybkość czegoś»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

spowalniać
19.02.2002
Która forma jest poprawna: spowolniający czy spowalniający?
Dziękuję
dzielić, nie dzielić?
5.09.2013
Powstała różnica zdań. Jedna strona twierdzi, że w ważnych pismach (podanie, list) dzielenie wyrazów jest nieeleganckie, druga zaś, że wielgachne odstępy między wyrazami w jednych wersach gryzące się z ciasnymi w innych dają wrażenie chaosu i niedopracowania, a więc są elegancji zaprzeczeniem zarówno w grafice, jak i w relacjach międzyludzkich. Czy można prosić o rozstrzygnięcie lub choćby skomentowanie tego sporu?
nie po fi-, nie przed -li
20.06.2013
Jakie jest uzasadnienie zalecenia, aby nie przenosić wyrazu po początkowej sylabie fi- ani przed końcową sylabą -li? (Zob. A. Wolański, Edycja tekstów, s. 25).

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... zielonej herbacie HAI-KU właściwości antymutagenne i przeciw utleniające co spowalnia proces starzenia.
    W jej skład wchodzą alkaloidy: teofilina, teobromina, związki...
  • ... by proces spowolnić. Możesz spełnić ich pragnienia rekomendując im Balsam spowalniający odrastanie włosów po depilacji z linii SSS. Ten wzbogacony proteinami...
  • ... może i lepiej się stało. Ten wasz zatracony wóz tylko spowalniał marsz, wieczne były z nim kłopoty. Spójrz realnie, Zoltan. I...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego