sprawiać satysfakcję

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... dobry skutek w stosunku do normalnego człowieka, tylko zachęca i sprawia satysfakcję patologicznemu oprawcy. Stalin oceniał ludzi według innych kryteriów: Pierwsza kwestia...
  • ... więc w gruncie rzeczy jako obrońca grupy trzymającej władzę. Jej sprawia satysfakcję udowadnianie przed sądem, że grupy trzymającej władzę nie było - twierdził...
  • ... robił do tej pory?
    Ummm... parę rzeczy, które mi nie
    sprawiały satysfakcji, ale dzięki którym w wieku 46 lat zostałem studentem, a...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego