stłuc

Wielki słownik ortograficzny PWN

stłuc stłukę, stłuczesz, stłuką; stłucz•cie; stłukł; stłukł•szy; stłuczony
stłuczenie; -czeń

Słownik języka polskiego PWN

stłuc
1. «zniszczyć jakiś kruchy przedmiot wskutek rozbicia go na części»
2. pot. «uderzyć o coś mocno jakąś częścią ciała, powodując miejscowe obrażenie»
3. pot. «zbić mocno człowieka lub zwierzę»
stłuc się
1. «rozpaść się wskutek uderzenia lub upadku»
2. pot. «zbić jeden drugiego»
stłuczenie «obrażenie ciała polegające na uszkodzeniu tkanek głębiej położonych bez uszkodzenia skóry; też: stłuczone miejsce na ciele»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego