stanowisko

Wielki słownik ortograficzny PWN

stanowisko -skiem; -sk

Słownik języka polskiego PWN

stanowisko
1. «miejsce występowania czegoś»
2. «sposób pojmowania czegoś, zapatrywania się na coś»
3. «miejsce pobytu, postoju lub wykonywania jakiejś czynności»
4. «pozycja w hierarchii zawodowej, służbowej; też: pozycja w środowisku»
5. «ufortyfikowane miejsce w terenie, zajmowane przez wojsko»
6. «miejsce występowania roślin»
7. «miejsce stałego przebywania lub lęgu zwierząt żyjących na swobodzie»
8. «miejsce, w którym myśliwy czeka na zwierzynę podczas polowania»
stanowisko antropologiczne «miejsce znalezienia kopalnych szczątków ludzkich»
stanowisko ogniowe «miejsce w terenie, w którym ustawione jest działo, karabin maszynowy itp.»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

stanowisko sprzedawcy
16.04.2015
Jak pisze się™ poprawnie: praca na stanowisku sprzedawca czy praca na stanowisku sprzedawcy?
aplikować na stanowisko?
5.07.2010
Czy zwrot aplikować na dane stanowisko uzyskał już akceptację normatywną? Która forma jest poprawna: ogłoszenie o pracę czy ogłoszenie o pracy? Pierwsza z nich ma w Google'u dwukrotnie większą frekwencyjność, jednak w Wielkim słowniku poprawnej polszczyzny PWN odnalazłem tylko połączenie ogłoszenie o czymś.
tytuł i stanowisko
9.12.2011
Wedle zasady ogólnej stopnie i tytuły naukowe umieszcza się przed nazwiskiem, a stanowisko uczelniane (jeśli chce się je zaznaczyć) – po nazwisku, np. dr hab. Jan Nowak, prof. UW. Czy wobec tego prawidłowy jest zapis: prof. zw. dr hab. Adam Król? Profesor zwyczajny to wszak stanowisko uczelniane, a nie tytuł naukowy. Czy w takim przypadku (jeśli właśnie zależy nam na wymienieniu tego stanowiska) nie powinno być raczej: prof. dr hab. Adam Król, prof. zw.?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... mają za sobą służbę na Łubiance. Współpracownicy Putina najpierw objęli stanowiska polityczne, ale pod koniec pierwszej kadencji prezydenta powoli zaczęli przechodzić...
  • ... zarzutów pod jego adresem ma charakter etyczno-moralny. Wyszliśmy ze stanowiska, że pozycja rektora jest jednak pozycją osoby publicznej, a osoby...
  • ... biura podróży "Gdańsk Tourist" został 1 września br. powołany na stanowisko dyrektora Departamentu Promocji Turystyki w Urzędzie Kultury Fizycznej i Turystyki...

Encyklopedia PWN

w zakładzie pracy (np. zakładzie przem.) miejsce, w którym jest realizowana określona część procesu produkcyjnego;
obszar z materialnymi pozostałościami dawnej działalności ludzkiej;
miejsce znane w historii paleontologii z występowania wyjątkowo licznych i/lub dobrze zachowanych skamieniałości.
miejsca znalezienia kopalnych szczątków kostnych, na których podstawie można odtworzyć rozwój rodowy człowieka (antropogeneza).
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego