stanowisko

Słownik języka polskiego PWN*

stanowisko
1. «miejsce występowania czegoś»
2. «sposób pojmowania czegoś, zapatrywania się na coś»
3. «miejsce pobytu, postoju lub wykonywania jakiejś czynności»
4. «pozycja w hierarchii zawodowej, służbowej; też: pozycja w środowisku»
5. «ufortyfikowane miejsce w terenie, zajmowane przez wojsko»
6. «miejsce występowania roślin»
7. «miejsce stałego przebywania lub lęgu zwierząt żyjących na swobodzie»
8. «miejsce, w którym myśliwy czeka na zwierzynę podczas polowania»
stanowisko antropologiczne «miejsce znalezienia kopalnych szczątków ludzkich»
stanowisko ogniowe «miejsce w terenie, w którym ustawione jest działo, karabin maszynowy itp.»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego