starodruk

Wielki słownik ortograficzny PWN

staro•druk -ku, -kiem; -ków

Słownik języka polskiego PWN

starodruk «druk wydany przed 1800 r.»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego