stary

Wielki słownik ortograficzny PWN

stary; -rzy: Zygmunt Stary, Mieszko Stary
Gorm Stary Gor•ma Starego, Gor•mie Starym
Licheń Stary Lichenia Starego, Licheniu Starym; przym.: licheński
Miesz•ko III Stary Miesz•ka III Starego, z Miesz•kiem III Starym
Stary Brus (miejscowość) Starego Brusa, Starym Brusie; przym.: starobruski
Stary Doktor (= Janusz Korczak) Starego Doktora, o Starym Doktorze
Stary Dzierz•goń Starego Dzierz•gonia, Starym Dzierz•goniem; przym.: starodzierzgoński
Stary Dzików Starego Dzikowa, Starym Dzikowie; przym.: starodzikowski
Stary Kon•tynent (= Europa) Starego Kon•tynen•tu, Starym Kon•tynen•cie
Stary Lubotyń Starego Lubotynia, Starym Lubotyniem; przym.: starolubotyński
stary maleń•ki (pot.) starego maleń•kiego, starym maleń•kim
stary malutki (pot.) starego malutkiego, starym malutkim
Stary Rynek Starego Ryn•ku, Starym Ryn•kiem
Stary Sącz Starego Sącza, Starym Sączu; przym.: starosądecki
Stary Smokowiec Starego Smokow•ca, Starym Smokow•cu
Stary Świat (= Europa) Starego Świata, Starym Świecie
Stary Targ Starego Tar•gu, Starym Tar•giem; przym.: starotarski
Stary Testament Starego Testamen•tu, Starym Testamen•cie (skróty: ST, S.T.)
Stary Zamość Starego Zamościa, Starym Zamościem; przym.: starozamojski
Tark•winiusz Stary Tark•winiusza Starego, o Tark•winiuszu Starym
Zyg•munt I Stary Zyg•mun•ta I Starego, o Zyg•mun•cie I Starym
Star (marka ciężarówek) -ra, -rze
star (ciężarówka marki Star) -ra, -rze; -ry, -rów
star•szy; star•si (skrót: st.)
Stara Biała Starej Białej, Starą Białą; przym.: starobielski
Stara Błotnica Starej Błotnicy, Starą Błotnicę; przym.: starobłotnicki
Stara Dąbrowa Starej Dąbrowie, Starą Dąbrowę; przym.: starodąbrowski
Stara Kamienica Starej Kamienicy, Starą Kamienicę; przym.: starokamienicki
Stara Kiszewa Starej Kiszewy, Starą Kiszewę; przym.: starokiszewski
Stara Kor•nica Starej Kor•nicy, Starą Kor•nicę; przym.: starokornicki
Stara Łomża nad Rzeką (wieś w Podlaskiem) Starej Łomży nad Rzeką, Starą Łomżę nad Rzeką; przym.: starołomżyński
Stara Łomża przy Szosie (wieś w Podlaskiem) Starej Łomży przy Szosie, Starą Łomżę przy Szosie; przym.: starołomżyński
stara maleń•ka (pot.) starej maleń•kiej, starą maleń•ką
stara malutka (pot.) starej malutkiej, starą malutką
Stara Miłos•na Starej Miłoś•nie a. Starej Miłos•nej, Starą Miłos•nę a. Starą Miłos•ną
Stara Płanina Starej Płaninie, Starą Płaninę
Stara Zagora Starej Zagorze, Starą Zagorę; przym.: starozagorski
Kłudno Stare (wieś w pow. grodziskim) Kłudna Starego, Kłudnie Starym
Stare Babice Starych Babic; przym.: starobabicki
Stare Bogaczowice Starych Bogaczowic; przym.: starobogaczowicki
Stare Czar•nowo Starego Czar•nowa, Starym Czar•nowie; przym.: staroczarnowski
Stare Juchy Starych Juch; przym.: starojuski
Stare Kurowo Starego Kurowa, Starym Kurowie; przym.: starokurowski
Stare Miasto (miejscowość w Konińskiem; dzielnica miasta) Starego Miasta, Starym Mieście; przym.: staromiejski
stare miasto (stara część miasta) starego miasta, starym mieście; starych miast; przym.: staromiejski
Stare Pole Starego Pola; przym.: staropolski
Star Trek Star Treka, o Star Treku

Słownik języka polskiego PWN

stary I
1. «mający wiele lat, istniejący od wielu lat»
2. «charakterystyczny dla kogoś, kto przeżył wiele lat»
3. «taki, który ma za sobą wieloletnie doświadczenie w jakiejś dziedzinie»
4. «istniejący od dawna, mający długą tradycję»
5. «pochodzący z dawnych czasów i mający wartość historyczną»
6. «zniszczony wskutek długiego używania»
7. «dawny, poprzedni, nieaktualny»
8. «znany, trwający od dawna, a mimo to nietracący na aktualności»
9. «o produktach żywnościowych: nieświeży»

• stareńki
stary II
1. pot. «stary mężczyzna»
2. pot. «w zwrocie do dobrego znajomego»
3. pot. «szef, przełożony»
4. pot. «ojciec»
5. pot. «mąż»
stary kawaler «starszy mężczyzna, który nie wstąpił w związek małżeński»
• starokawalerski • starokawalerstwo
Stary Świat «Europa, Azja i Afryka»
Stary Testament «zbiór ksiąg religijnych powstałych między XI a III w. p.n.e., stanowiący część Biblii»
• starotestamentowy, starotestamentalny
stara
1. pot. «stara kobieta»
2. pot. «w zwrocie do dobrej znajomej»
3. pot. «szefowa, przełożona»
4. pot. «matka»
5. pot. «żona»
stare «to, co dawne, nienowoczesne, nieaktualne»
starzy pot. «o rodzicach»
stara panna «starsza kobieta, która nie wstąpiła w związek małżeński»
• staropanieński • staropanieństwo
góry stare «góry o niewielkich wysokościach i łagodnych formach grzbietowych»
kalendarz juliański, starego stylu «kalendarz słoneczny, w którym po trzech latach mających po 365 dni, następuje rok przestępny»
po staremu «tak jak dawniej, zgodnie ze starym zwyczajem»
stare miasto «najstarsza część miasta»
• staromiejski
starszy oficer «oficer w stopniu majora, podpułkownika lub pułkownika; w marynarce wojennej: oficer w stopniu komandora podporucznika, komandora porucznika lub komandora»
starszy podoficer «podoficer w stopniu sierżanta, starszego sierżanta, sierżanta sztabowego, starszego sierżanta sztabowego»
starszy szeregowy «stopień pośredni między szeregowym a kapralem»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Stary Kontynent, Stary Ląd, Szkoła Rycerska
28.11.2017
Szanowni Państwo,
czy wyrażenia „Stary Ląd”, „Stary Kontynent” należy zapisywać wielkimi literami, tak jak „Stary Świat”? Czy wielkimi literami zapiszemy nazwę „Szkoła Rycerska” (szkoła założona przez króla Stanisława Augusta)?
Z wyrazami szacunku
Czytelnik
nie + stary, nie + młody
10.12.2010
Dzień dobry!
Czy nie w zdaniu: „Był to człowiek nie stary, lecz nie młody” powinno być zapisane oddzielnie?
Pozdrawiam
Agnieszka
Arkady Kubickiego; Stary Klasztor; sala Gotycka; sala restauracyjna
9.05.2017
Szanowni Państwo,
 1. Czy w nazwie Arkady Kubickiego wielka litera jest uzasadniona, czy może powinny to być arkady?
 2. We Wrocławiu znajduje się obiekt o nazwie Stary Klasztor, a w nim sala restauracyjna i Sala Gotycka. Czy wszystkie trzy nazwy powinny być zapisane tak, jak to zrobiłem?

Z wyrazami szacunku
Czytelnik

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... który nie płaci rachunków. - Schody i windy unieruchomiono, ponieważ są stare i wymagają gruntownego remontu, a na to nie ma środków...
 • ... ulic niezbyt szerokich, o ciągłej zabudowie, przypominających kaniony oraz niecki Starego Rynku. Sytuację pogarsza fakt, że przeważająca liczba źródeł zanieczyszczeń związana...
 • ... wylewać dziecko z kąpielą.

  Wesołe fidułki

  Twórcy korporacji - wychodząc od
  starej prawdy, że młodość musi się wyszumieć - doszli do wniosku, że...

Encyklopedia PWN

miasto w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim, w Kotlinie Sądeckiej, w widłach Dunajca i Popradu oraz nad Moszczeniczanką (dopływ Dunajca), w strefie ochronnej Popradzkiego Parku Krajobrazowego.
Stary Smokowiec, Starý Smokovec Wymowa,
miejscowość w północnej Słowacji, w kraju preszowskim, w Tatrach Wysokich, na wys. 1020 m;
pierwszy stały, pol. publiczny i zawodowy teatr w Krakowie, zał. 1799;
stary druk, starodruk,
druk wydany do 1800 włącznie (tzn. także inkunabuły);
osada w woj. podl. (pow. suwalski, gmina Suwałki), nad jez. Wigry;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego