status

Wielki słownik ortograficzny PWN

status -su, -sie
status quo (skrót: s.q.)

Słownik języka polskiego PWN

status
1. «stan prawny jakiejś osoby, instytucji lub organizacji»
2. «pozycja społeczna i zawodowa jakiejś osoby lub grupy»
3. «funkcja, ranga lub znaczenie czegoś»
status nascendi «nietrwały stan substancji gazowej w momencie jej powstawania»
status quo «stan prawny lub polityczny istniejący w danej chwili»
status quo ante «stan prawny lub polityczny istniejący poprzednio, przed zmianami»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

status językowy skrótowców
28.04.2012
Witam!
Chciałbym się dowiedzieć czegoś więcej na temat skrótowców i ich relacji w stosunku do skracanych zwrotów. Jeśli skrótowce reprezentują takie same znaczenia, co skracane wyrażenia, to czy powinno się to traktować jako jedność? A może należy uznać na przykład Polskie Koleje Państwowe i PKP za oddzielne wyrażenia synonimiczne? A jeśli tak, to do jakiej grupy synonimów je zaliczyć (np. dublety)?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
rodzaj gramatyczny indeklinabiliów
20.11.2008
Czy status quo ma swój rodzaj gramatyczny? Jak poradzić sobie z określaniem rodzaju gramatycznego podobnych tworów jak np. IQ? Czy jest to ten, czy to status quo? Ten czy to IQ? Czy istnieje jakaś reguła, która może pomóc zdecydować o tym, jak użyć takich wyrażeń w zdaniu? Czasami trudno znaleźć w słowniku informację o ich rodzaju gramatycznym.
Agnieszka Kajak
Przyjść to jeszcze przyjdzie
3.09.2013
Szanowni Państwo,
w mowie potocznej spotyka się konstrukcje typu: „Przyjść, to jeszcze przyjdzie – ale odezwać, to się wcale nie odezwie”. Jaki jest status składniowy bezokolicznika w takich wyrażeniach? Skąd się wzięły i czy można je uznać za poprawne, choćby w języku mówionym?
Z poważaniem,
Łukasz

Ciekawostki

STATUS
to stan prawny kogoś lub czegoś, a także pozycja społeczna. Ten pierwszy jest oficjalny, zdobywa się go w wyniku działań prawnych, zatwierdzających — ktoś, kto ma do tego prawo, uznaje ten stan.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... W latach sześćdziesiątych okupowali uniwersytety i opanowali ulice walcząc przeciwko status quo. W latach siedemdziesiątych byli już dorośli i urządzeni w...
  • ... twoja kandydatura, choćbyś podpalał cygara studolarówkami, nie przejdzie. Wiedz, że status klubu nie zależy od ceny członkostwa (ok. 100 tysięcy dolarów...
  • ... między kobietami i mężczyznami nie jest istotna. Także wiek i status zawodowy nie różnicują kupujących wino, wiążą się natomiast z kupowaniem...

Encyklopedia PWN

status
[łac.],
stan prawny;
status quo
[łac.],
prawo w stosunkach międzynar. termin, który oznacza istniejący w danej chwili stan polit.-prawny (np. granice państwa), potwierdzony w aktach prawnomiędzynar.;
chem. określenie nietrwałego, bardzo aktywnego stanu substancji w momencie jej powstawania.
sytuacja prawna państwa pozostającego pod faktyczną władzą innego państwa w wyniku dokonania okupacji wojennej.
stan prawny lub polit. istniejący poprzednio.

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego