stereotypia

Wielki słownik ortograficzny PWN

stereo•typia -pii, -pię

Słownik języka polskiego PWN

stereotypia
1. «wielokrotne powtarzanie tych samych ruchów, gestów, grymasów lub słów, występujące u chorych na schizofrenię»
2. «technika wykonywania stereotypów drukarskich»

• stereotypować

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

stereotypowy, nie stereotypiczny
8.05.2014
Czy forma stereotypiczny, którą można niekiedy spotkać, jest formą poprawną? Jeśli tak – czy jest tożsama ze słowem stereotypowy, czy też istnieje różnica znaczeniowa?
Z góry dziękuję za pomoc!

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... z pobudek patriotycznych zawsze był popularny - dziś przejawia się w stereotypie Matki Polki z siatami pełnymi niemowlaków. Kiedyś wymagał większej odwagi...
  • ... w XVI stuleciu zaczęli się u nas osiedlać.
    W każdym
    stereotypie, zarówno dawnym, jak i obecnym, na czoło wysuwały się elementy...
  • ... brunetki, zastanawia mnie, czy aby niektóre panie nie żerują na stereotypie "seksualnego molestowania w miejscu pracy". Sam widziałem nieraz tzw. sekretarki...

Encyklopedia PWN

stereotypia
[gr.],
med. wielokrotne powtarzanie tych samych ruchów i wypowiedzi, często niedorzecznych.
stereotypia
[gr.],
poligr. technika wykonywania z odpowiednio przygotowanych matryc wtórnych form do drukowania wypukłego.
zool. powtarzające się identyczne lub prawie identyczne zespoły ruchów zwierząt;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego