stereotypizacja

Wielki słownik ortograficzny PWN

stereo•typiza•cja -cji, -cję

Słownik języka polskiego PWN

stereotypizacja «sprowadzanie czegoś do stereotypu, stawanie się stereotypem»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego