stereotypowość

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

stereotypowy
1. «dotyczący stereotypu społecznego»
2. «pozbawiony oryginalności»
3. «odnoszący się do stereotypu – formy drukarskiej»

• stereotypowo • stereotypowość

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... artystycznej ekspresji; w innych przypadkach prowadzą do akceptacji
  tworzenia się
  stereotypowości, do utraty wrażliwości estetycznej.
  Widok z okna to niezwykłe bogactwo...
 • ... Żaden pracownik XXI wieku nie będzie sobie mógł pozwolić na stereotypowość pomysłów i rozwiązań. Ty też.
  - Już niedługo każdy pracodawca będzie...
 • ... i powszechna jak sama sztuka - stała się banalna, popadła w
  stereotypowość. Zatem należałoby kreować nową estetykę, mianowicie
  "estetykę zgeneralizowaną", "estetykę rzeczywistości...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego