stereotypowo

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

stereotypowy
1. «dotyczący stereotypu społecznego»
2. «pozbawiony oryginalności»
3. «odnoszący się do stereotypu – formy drukarskiej»

• stereotypowo • stereotypowość

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

krzyczeć po kimś
12.03.2016
Zdarza mi się słyszeć, zwłaszcza wśród moich znajomych z południa Polski, formę krzyczeć po kimś zamiast krzyczeć na kogoś. Z początku podejrzewałem, że jest to element śląskiej gwary, ale później zdarzało mi się napotykać tę formę także u mieszkańców innych rejonów kraju. Żaden ze słowników, które przeglądałem, nie wspomina o krzyczeniu po kimś. Stąd moja prośba o wyjaśnienie, skąd w języku wzięła się ta forma i czy można uznać za poprawne jej stosowanie.
tata czy tato?
10.06.2008
Od pewnego czasu zastanawia mnie poprawność słów tata i tato. Mieszkam na Śląsku, gdzie popularniejsza wydaje się ta pierwsza alternatywa (szczególnie wśród rodowitych Ślązaków), podczas gdy w innych rejonach Polski częściej spotykam określenie tato. Czy region rzeczywiście ma tu jakieś znaczenie? Tata wydaje się bardziej logiczny (mamy tu dwie te same sylaby – tak jak w wyrazie mama).
Proszę o odpowiedź!

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... to kontakty potoczne z rzeczywistością
  niezbyt usystematyzowane lub usystematyzowane nawykowo,
  stereotypowo,
  wedle wyuczonych wzorów zachowań,
  - warstwa pośrednia, "świadomościowa"; "warstwa świadomości" to...
 • ... samodzielne umysły zdolne sprostać nieprzewidywalnym okolicznościom niż trasować jednostki reagujące stereotypowo na stereotypowe zadania.
  Przygotowaniem czysto zawodowym zajmowały się więc szkoły...
 • ... w zakresie seksu podstaw nie ma.
  CKM: Może kochamy zbyt
  stereotypowo? Jakie są polskie "klisze" seksualne?
  Za jakość życia intymnego odpowiedzialny...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego