stos

Wielki słownik ortograficzny PWN

stos -su, -sie; -sów

Słownik języka polskiego PWN

stos
1. «wiele rzeczy ułożonych jedna na drugiej»
2. «sterta drewna przeznaczona do spalenia na niej czegoś»
3. «śmierć przez spalenie na stosie»
4. «podpora stropu wyrobiska górniczego»
5. «foremna bryła ułożona z drewna jednego sortymentu i zwykle jednakowej długości, w celu jego składowania i pomiaru»

• stosik
stos pacierzowy daw. «kręgosłup»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego