stosunek

Słownik języka polskiego PWN*

stosunek
1. «zależność między różnymi elementami, osobami, pojęciami itp., zestawionymi ze sobą»
2. «zachowanie się względem kogoś lub czegoś»
3. «zespolenie się fizyczne dwóch osób, umożliwiające zapłodnienie»
4. «iloraz otrzymany z podzielenia dwóch liczb lub dwóch wielkości należących do danego zbioru liczb lub wielkości»

• stosuneczek
stosunek jednokładności «stały stosunek odpowiadających sobie odcinków w dwóch figurach podobnych»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego