strój

Wielki słownik ortograficzny PWN

strój stroju; stroje, strojów
stroić stroję, stroisz, stroją; strój•cie

Słownik języka polskiego PWN

strój
1. «eleganckie ubranie»
2. «ubiór specjalnego rodzaju, noszony w pewnych okolicznościach»
3. «zbiór dźwięków, na jakie nastrojone są elementy drgające w instrumentach muzycznych»
4. «system dźwiękowy oparty na określoniej częstotliwości wzorcowej»
strój bobrowy «substancja o zapachu piżma, wydzielana przez gruczoły skórne bobra»
strój hiszpański «reprezentacyjny strój dworski wywodzący się z Hiszpanii, rozpowszechniony w Europie w XVI–XVII w.»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego