strój

Wielki słownik ortograficzny PWN

strój stroju; stroje, strojów
stroić stroję, stroisz, stroją; strój•cie

Słownik języka polskiego PWN

strój
1. «eleganckie ubranie»
2. «ubiór specjalnego rodzaju, noszony w pewnych okolicznościach»
3. «zbiór dźwięków, na jakie nastrojone są elementy drgające w instrumentach muzycznych»
4. «system dźwiękowy oparty na określoniej częstotliwości wzorcowej»
strój bobrowy «substancja o zapachu piżma, wydzielana przez gruczoły skórne bobra»
strój hiszpański «reprezentacyjny strój dworski wywodzący się z Hiszpanii, rozpowszechniony w Europie w XVI–XVII w.»
strój równomiernie temperowany «strój dźwiękowy, stosowany od XVIII w., w którym oktawa dzieli się na 12 równych części»
stroić
1. «elegancko kogoś ubierać»
2. «ozdabiać, przystrajać coś»
3. «stanowić ozdobę, przybranie»
4. «nadawać instrumentom muzycznym właściwy ton»
5. «regulować odbiornik radiowy»
stroić się «ubierać się z przesadną dbałością lub zbyt strojnie»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

przebrać strój
28.03.2008
Na pewnym internetowym forum zostałem zaatakowany w związku z napisaniem następującego zdania: „...ale żeby zapomnieć przebrać strój?”. Za SJP: „przebrać' – zmienić komuś lub sobie jakąś część ubioru”. Rozumiem różnicę między słowem przebrać z użyciem zaimka zwrotnego i bez jego obecności, dlatego też napisałem przebrać strój (czyli zmienić swój dotychczasowy strój) zamiast przebrać się w jakiś inny strój.
Gitara stroi
30.10.2006
Pytanie dotyczy czasownika stroić w odniesieniu do instrumentów muzycznych. We wszystkich słownikach, do jakich zajrzałem, w tym kontekście jest mowa tylko o strojeniu instrumentów (czynności), a nie ma nic na temat stroić w znaczeniu 'być nastrojonym (o instrumencie)'. Od lat przecież powszechnie mówi się np. o tym, że gitara stroi lub nie stroi.
okazjonalny
15.06.2009
Witam.
chciałbym zapytać się, czy wyrażenie okazjonalny strój (w znaczeniu 'strój na jedną okazję, taki, który założymy jeden raz') jest prawidłowe?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... ma biały płaszcz, jak w akcie I. Za nim w strojach myśliwskich: v. Plasewitz, księstwo de La Tre'fouille i Glissander - dalej...
  • ... a np. w Anglii 70 zł.
    Podobnie jest z naszymi
    strojami ludowymi, zabawkami czy malowanymi na szkle obrazkami. Polskie rękodzieło bije...
  • ... filharmoniczna klasyka. Oko powinno zachowywać równowagę z uchem, dlatego dopasowuję strój do muzyki. Utwory klasyczne śpiewam w sukni.

    Pani występy z...

Encyklopedia PWN

muz. oparcie systemu dźwiękowego na obowiązującej obecnie, wzorcowej częst. dźwięku a1 = 440 Hz
uroczysty ubiór kawalera orderu opisany w jego statucie, zakładany w specjalnych, uroczystych okolicznościach;
bobrowy strój, castoreum, kastoreum,
substancja wyodrębniana z gruczołu analnego bobra eur. (dzikiego lub hodowlanego);
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego