strugaczka

Wielki słownik ortograficzny PWN

strugacz•ka (temperówka) -cz•ce, -cz•kę; -czek

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego