stylistyk

Wielki słownik ortograficzny PWN*

stylistyk -ykiem; -ycy, -yków
stylistyka -yce, -ykę

Słownik języka polskiego PWN*

stylistyka
1. «dział literaturoznawstwa i językoznawstwa zajmujący się opisem i analizą stylów językowych»
2. «styl charakterystyczny dla twórcy lub dzieła»

• stylistyczny • stylistycznie

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego