stymulator

Wielki słownik ortograficzny PWN

stymulator -ra, -rze; -ry, -rów

Słownik języka polskiego PWN

stymulator
1. «czynnik powodujący powstanie, działanie lub rozwój czegoś»
2. «bodziec chemiczny lub fizyczny wzmagający procesy życiowe organizmu»
3. «aparat wytwarzający bodźce elektryczne, używany do pobudzenia komórek lub narządów żywego organizmu»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego