subordynowany

Wielki słownik ortograficzny PWN

sub•ordynować -nuję, -nują

Słownik języka polskiego PWN

subordynowany «podporządkowujący się dyscyplinie»
subordynować «dyscyplinować»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego